prandeo

prandeo
prandeo, 2, breakfast, L. 11:37; J. 21:12 ff.*

English-Latin new dictionary. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Avienus — This page is about a Roman author whose cognomen was Avienus. For the Roman gens, see Aviena (gens). Avienus was a Latin writer of the 4th century AD. According to an inscription from Bulla Regia, his full name was Postumius Rufius Festus (qui… …   Wikipedia

  • ՃԱՇԵՄ — (եցի.) NBH 2 0171 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c ն. ἁριστάω prandeo, vescor. Ճաշ կամ հաց ուտել. ճաշակել. ... *Ամենայն երկիրն ճաշէր: Մուտ ընդ իս ʼի տուն, եւ ճաշեա՛: Ճաշէին ընդ նմա: Եկա՛յք ճաշեցէ՛ք. եւ այլն: *Լուան՝ թէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”